کمپین های تبلیغاتی

 

تبلیغات پراکنده، بدون برنامه ریزی و فاقد چشم انداز، از معضلات تبلیغات رایج کنونی شرکت های مختلف است که با صرف هزینه های گزاف و نتایج نه چندان مطلوب انجام می پذیرد.

کمپین تبلیغاتی، برنامه ای است که بر اساس شناخت کامل و دقیق محصول، بازار و مخاطبان، در قالب یک برنامه دقیق و زمانبندی شده طراحی و اجرا می شود.

تعاونی تبلیغاتی پیشگامان پرواز برآن است تا با در نظر گرفتن اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت شرکت ها و سازمان ها، کمپین های ویژه ای را در قالب برنامه های تدوین شده به مشتریان ارایه نماید.

. برخی از خدمات کمپین عبارتند از:

  • تعیین اهداف بازاریابی و تبلیغات
  • برنامه ریزی و سیاست گذاری
  • مشاوره در زمینه انتخاب رسانه تبلیغاتی
  • انتخاب کانسپت ارتباطی
  • برندسازی و ارتقای آن
  • مشاوره در زمینه بودجه بندی کمپین