معرفی رسانه:
       هرچند تبلیغات بر روی بدنه و داخل هواپیما در داخل کشور ما، رسانه ای جدید و تازه به حساب می آید، اما در سطح دنیا، ایرلاین های زیادی اینگونه تبلیغات را به صورت مداوم در دستور کار خود قرار می دهند. این ایرلاین ها همواره جذابیت های خاص خود را برای برندهای بزرگ به همراه داشته اند.  قسمت های مختلف هواپیما را می توان با عنوان ابزاری تبلیغاتی در نظر گرفت. حتی لباس خدمه پرواز نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و به طور کلی می توان گفت که این رسانه، به خاطر مشخصات بی نظیرش، راهکاری نو در دنیای اشباع شده رسانه های تبلیغاتی مختلف نظیر بیلبورد و تلویزیون به شمار می آید.
مزیت رقابتی رسانه:
1-  در بیشتر دنیا و خصوصا در کشور ما، هواپیماهای مسافربری گرانقیمت ترین نوع خدمات حمل و نقل به شمار می آیند. بنابراین مخاطبان تبلیغات هواپیمایی، عموما به بخش خاصی از جامعه از نظر جایگاه اجتماعی و اقتصادی تعلق دارند. این دسته بندی زمانی اهمیت پیدا می کند که بدانیم رسانه های محیطی دیگر تا حد زیادی قادر به طبقه بندی مخاطبان خود و برنامه ریزی بر اساس این طبقه بندی نیستند.
2-   در دنیای پر مشغله امروزی، کمتر جایی را می شود یافت که مخاطبان تمامی حواس خود را در اختیار رسانه قرار دهند. همچنین رسانه تبلیغاتی به ندرت می تواند به مدت یک ساعت نگاه مخاطبان خود را از روی موبایل و تبلت و انواع وسایل مخابراتی و اینترنتی به طرف خود جلب کند. اما در هنگام پرواز هواپیماها(خصوصا در ایران) به دلیل قطع وسایل مخابراتی و ارتباطی، کابین مسافران را می توان به اتفاق مهم تبلیغاتی برای ارایه و پرزنت محصولات مختلف تبدیل کرد.
3-  هواپیما به خودی خود، یک اختراع نمادین به دست بشر است. در واقع هواپیما محصول بلند پروازی تاریخی انسان محسوب می شود. علاوه بر بلند پروازی، هواپیما نمادی است از: سرعت، نگریستن به افق های دور، ثروت، نوآوری، تکنولوژی و...که این نمادها را می توان دستمایه تبلیغات نمادین در پروژه های برندینگ شرکت ها و صنایع مختلف قرار داد.

 

تعرفه تبلیغات ناوگان هواپیمایی آسمان ( قیمت به تومان)

ردیف محل تبلیغ تعداد هواپیما تعرفه سه ماهه تعرفه شش ماهه تعرفه یکساله
1 تبلیغات روی بدنه هواپیما (چهار نقطه) هر فروند --- --- 350,000,000
2 تبلیغات روی پشت سری صندلی ها (تقریباً 250.000 عدد در ماه) کل ناوبری 200,000,000 350,000,000 600,000,000
3 تبلیغات بر روی میز پذیرایی هواپیما هر فروند 30,000,000 50,000,000 80,000,000
4 تبلیغات بر روی کاور پنجره های هواپیما هر فروند 25,000,000 45,000,000 65,000,000
5 درب جعبه بار دستی (Hat Rack) هر فروند 30,000,000 50,000,000 80,000,000
6 لیوان یکبار مصرف (مصرف ماهیانه 300000 عدد) کل ناوبری 150,000,000 300,000,000 600,000,000
7 چرخ حمل غذا (Trolley) هر فروند --- 24,000,000 36,000,000
8 پشت کارت پرواز هر کارت 200 --- ---

*حداقل سفارش کارت پرواز 100,000 عدد می باشد.

*حداقل سفارش لیوان 200,000 عدد می باشد.

 

تعرفه تبلیغات ناوگان هواپیمایی نفت ( قیمت به تومان)

ردیف محل تبلیغ تعداد هواپیما تعرفه سه ماهه تعرفه شش ماهه تعرفه یکساله
1 تبلیغات روی بدنه هواپیما (چهار نقطه) هر فروند --- --- 350,000,000
2 تبلیغات روی پشت سری صندلی ها (تقریباً 80.000 عدد در ماه) کل ناوبری 56,000,000 100,000,000 200,000,000
3 تبلیغات بر روی میز پذیرایی هواپیما هر فروند 30,000,000 50,000,000 80,000,000
4 تبلیغات بر روی کاور پنجره های هواپیما هر فروند 25,000,000 45,000,000 65,000,000
5 درب جعبه بار دستی (Hat Rack) هر فروند 30,000,000 50,000,000 80,000,000
6 لیوان یکبار مصرف (مصرف ماهیانه 25000 عدد) کل ناوبری --- 23,000,000 45,000,000
7 چرخ حمل غذا (Trolley) هر فروند --- 20,000,000 35,000,000
8 پشت کارت پرواز هر کارت 200 --- ---

*حداقل سفارش کارت پرواز 100,000 عدد می باشد.

*حداقل سفارش لیوان 200,000 عدد می باشد.

 

تعرفه تبلیغات ناوگان هواپیمایی ایران ایر ( قیمت به تومان)

ردیف محل تبلیغ تعداد هواپیما تعرفه سه ماهه تعرفه شش ماهه تعرفه یکساله
1 تبلیغات روی پشت سری صندلی ها (تقریباً 400,000 عدد در ماه) کل ناوبری 384,000,000 675,000,000 1,200,000,000

دانلود تعرفه ها و تصاویر به صورت یک جا