استان یزد (قیمت به تومان)

کد/نقشه

محل تابلو

سایز تعرفه ماهیانه

تعرفه شش ماهه

تاریخ قابل اکران برند کنونی
Y01 بلوار دانشجو - سه راه تعاون 18x6 52,000,000 275,000,000 1395/07/21  بانک رفاه
Y02 بلوار فقیه خراسانی - ورودی یزد از سمت تهران 17x6 18,000,000 97,000,000 قابل اکران پرواز
Y03 بلوار فقیه خراسانی - ورودی یزد از سمت تهران 17x6 18,000,000 97,000,000 1395/05/01 هنرمند
Y04 بلوار فقیه خراسانی - ورودی یزد از سمت تهران 17x6 18,000,000 97,000,000 1395/05/01 بانک آینده
Y05 بلوار فقیه خراسانی - ورودی یزد از سمت تهران 17x6 18,000,000 97,000,000 1395/05/01  بانک رفاه
Y06 چهارراه 22 بهمنCNG 10x4 25,000,000 135,000,000 1395/05/01 گام پلاس
Y07 میدان شهید بهشتی 7x3 25,000,000 135,000,000 1395/07/21  بانک رفاه
Y11 میدان چادرملو اردکان 18x6 12,000,000 64,800,000 1395/07/22  بانک رفاه
Y12 میدان چادرملو اردکان 18x6 12,000,000 64,800,000 1395/07/22  بانک رفاه

دانلود تصاویر به صورت یک جا